2018

Tunelářské odpoledne 1/2018
Historická podzemní díla III.
7. března 2018 (Ing. Butovič)
Program:
Přednesené prezentace:

 

Tunelářské odpoledne 2/2018
Příprava a projektování tunelových staveb v ČR
20. června 2018 (Ing. Butovič)
ZRUŠENO

 

Tunelářské odpoledne 3/2018
Zahraniční tunelové projekty II.
19. září 2018 (Ing. Soukup, prof. Hilar)
Program:
Přednesené prezentace:

 

Tunelářské odpoledne 4/2018
Nevyztužené ostění, spolupůsobení primárního a sekundárního ostění
7. listopadu 2018 (Ing. Mařík)
Program:
Přednesené prezentace: