2021

Pokud nedojde ke zlepšení pandemické situace, Tunelářská odpoledne se budou konat on-line.

Tunelářské odpoledne 1/2021
Tunely Mezno, Deboreč. (Ing. Just)
17. března 2021

Program: zde
Přednesené prezentace:

 

Tunelářské odpoledne 2/2021
Trasa D pražského metra (prof. Hilar)
2. června 2021

Program: zde

 

Tunelářské odpoledne 3/2021
Zahraniční tunelové projekty IV. (Ing. Soukup, prof. Hilar)
15. září 2021

Program: zde
Přednesené prezentace:

 

Tunelářské odpoledne 4/2021
Připravované tunely v ČR (Ing. Mařík)
3. listopadu 2021

Program: zde
Přednesené prezentace: