Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:

GUARANT International spol. s r.o.
Podzemní stavby Praha 2013
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4

Tel: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: ps2013prague@guarant.cz
Web: www.ita-aites.cz

on-line registrační formulář je dostupný zde 

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem.

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání konference.

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními konferenčními materiály.

Registrační poplatky


Poplatek

Včasná registrace
do 15. ledna 2013

Standardní registrace
do 28. února 2013

Pozdní registrace
po 28. únoru 2013 a na místě

Účastník konference

9.500 Kč

10.500 Kč

11.500 Kč

Účastník ze státní správy

2.000 Kč

2.000 Kč

2.000 Kč

Student (doktorand)*

1.000 Kč

1.000 Kč

1.000 Kč

Student (SŠ či VŠ)*

zdarma

zdarma

zdarma

Doprovodná osoba

2.100 Kč

2.300 Kč

2.300 Kč

Pouze společenský večer

1.000 Kč

1.200 Kč

1.200 Kč

Všechny částky obsahují DPH.
*snížený poplatek bude uznán na základě předložení dokladu

Účastnické vložné zahrnuje:

  • Účast na odborném programu konference včetně posterové sekce a výstavy
  • Konferenční materiály včetně Sborníku příspěvků v elektronické podobě a tištěného Sborníku abstraktů
  • Účast na společenském večeru
  • účast na odborné exkurzi
  • Obědy a kávové přestávky

Studentské vložné zahrnuje:

• Účast na odborném programu konference včetně posterové sekce a výstavy
• Sborník příspěvků v elektronické podobě a tištěný Sborník abstraktů
• Účast na odborné exkurzi
• Kávové přestávky

Vložné pro doprovodnou osobu zahrnuje:

• Účast na společenském večeru
• Procházka s průvodcem po historickém centru Prahy
• Půldenní výlet mimo Prahu autobusem

Registrační přepážka v místě konání konference
Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce konferenčních materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti na konferenci bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky konference. Předběžné otevírací hodiny budou upřesněny později.


Zrušení registrace
Sekretariát konference musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem ps2013prague@guarant.cz nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace

Storno poplatek

do 15.1. 2013  

1000 CZK storno poplatek

od 15.1.do 28.2.2013 

4200 CZK storno poplatek

od 1. 3.2013 

100% storno poplatek

Platební podmínky
Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 15.1.2013

Platba bankovním převodem je možná pouze do 12.4.2013. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému nebo zasláním autorizačního formuláře – viz níže).

Bankovní převod
Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o.
Číslo účtu – ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu – ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 201309 / Vaše jméno*

*Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište, prosím, pouze číslo 201309 a Vaše jméno uveďte Zprávy pro příjemce – jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta
Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa, Diners ClubAmerican Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém, který akceptuje karty MasterCard/Eurocard, VisaDiners Club, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář. V tomto případě lze použít též platební karty společnosti American Express.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej, prosím, vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem a nikoli e-mailem na faxové číslo +420 284 001 448.