Obsahy ročníků

Ročník: Číslo: Podrobné vyhledávání

Název / Autor Ročník Číslo Strana  

 
2020

68. Geomechanické kolokvium v Salzburgu
Ing. Libor Mařík
2020 1 68
Aktuální stav projektu hlubinného úložiště v České republice
Ing. Markéta Dohnálková, Ing. Jaromír Augusta, Ph.D., SÚRAO
2020 1 38
Aktuální stav projektu hlubinného úložiště v České republice
Ing. Markéta Dohnálková, Ing. Jaromír Augusta, Ph.D., SÚRAO
2020 1 38
Beton se sníženým pH pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
Ing. Lucie Hausmannová, Ph.D., Ing. Markéta Dohnálková, SÚRAO, Ing. David Čítek, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav, ČVUT v Praze
2020 1 54
Beton se sníženým pH pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
Ing. Lucie Hausmannová, Ph.D., Ing. Markéta Dohnálková, SÚRAO, Ing. David Čítek, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav, ČVUT v Praze
2020 1 54
Beton se sníženým pH pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
Ing. Lucie Hausmannová, Ph.D., Ing. Markéta Dohnálková, SÚRAO, Ing. David Čítek, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav, ČVUT v Praze
2020 1 54
Blahopřejeme Ing. Jindřichu Hessovi, Ph.D. k osmdesátinám
Ing. Ivan Hrdina
2020 2 79
Blahoželanie Ing. Jurajovi Kelešimu k osmdesátinám
Ing. Miloslav Frankovský
2020 1 82
Dlouholeté poznatky z výzkumu a aplikace chemických injekčních hmot v podzemním stavitelství
Ing. Petr Kučera, Ing. Adam Janíček, Ing. Miroslav Frantes, Minova Bohemia s.r.o.
2020 3 3
Dlouholeté poznatky z výzkumu a aplikace chemických injekčních hmot v podzemním stavitelství
Ing. Petr Kučera, Ing. Adam Janíček, Ing. Miroslav Frantes, Minova Bohemia s.r.o.
2020 3 3
Dlouholeté poznatky z výzkumu a aplikace chemických injekčních hmot v podzemním stavitelství
Ing. Petr Kučera, Ing. Adam Janíček, Ing. Miroslav Frantes, Minova Bohemia s.r.o.
2020 3 3
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., člen redakční rady
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
2020 1 1
Dokončení městského okruhu v Praze
Ing. Pavel Šourek, SATRA spol. s.r.o., Ing. Aleš Merta, PUDIS a.s., Ing. Lukáš Grünwald, SATRA spol. s. r.o.
2020 1 4
Dokončení městského okruhu v Praze
Ing. Pavel Šourek, SATRA spol. s. r.o., Ing. Aleš Merta, PUDIS a.s., Ing. Lukáš Grünwald, SATRA spol. s. r.o.
2020 1 4
Geofyzikální měření z vrtů a podzemních děl k posouzení stavu horninového masivu pro tunelové stavby na příkladu průzkumu Radlické radiály
Mgr. Radek Zelený, Mgr. David Filipský, Mgr. Tomáš Chabr, INSET s.r.o.
2020 2 16
Geofyzikální měření z vrtů a podzemních děl k posouzení stavu horninového masivu pro tunelové stavby na příkladu průzkumu Radlické radiály
Mgr. Radek Zelený, Mgr. David Filipský, Mgr. Tomáš Chabr, INSET s.r.o.
2020 2 16
Geofyzikální měření z vrtů a podzemních děl k posouzení stavu horninového masivu pro tunelové stavby na příkladu průzkumu Radlické radiály
Mgr. Radek Zelený, Mgr. David Filipský, Mgr. Tomáš Chabr, INSET s.r.o.
2020 2 16
Geologický průzkum trasy metra I.D v Praze, úsek PAD4
Václav Anděl, Ing. Miroslav Filip, Ing. Štefan Ivor, Metrostav a.s.
2020 4 14
Geologický průzkum trasy metra I.D v Praze, úsek PAD4
Václav Anděl, Ing. Miroslav Filip, Ing. Štefan Ivor, Metrostav a.s.
2020 4 14
Geotechnický monitoring na stavbě bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D., Mgr. Pavel Tůma, PUDIS a.s., Ing. Tomáš Mikolášek, Ing. Michaela Gubaniová, GeoTec-GS, a.s.
2020 1 17
Geotechnický monitoring na stavbě bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D., Mgr. Pavel Tůma, PUDIS a.s., Ing. Tomáš Mikolášek, Ing. Michaela Gubaniová, GeoTec-GS, a.s.
2020 1 17
Geotechnický monitoring při hloubení šachty a ražbě kabelového tunelu
Ing. Miroslav Mixa, INSET s.r.o., Ing. Jiří Košťál, Ph.D., INSET s.r.o., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2020 2 28
Geotechnický monitoring při hloubení šachty a ražbě kabelového tunelu Invalidovna
Ing. Miroslav Mixa, INSET s.r.o., Ing. Jiří Košťál, Ph.D., INSET s.r.o., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2020 2 28
Ing. Jaroslav Heran, generální ředitel Metrostav a.s.
Ing. Jaroslav Heran
2020 4 2
Ing. Libor Mařík, člen redakční rady
Ing. Libor Mařík
2020 4 1
Ing. Ludvík Hegerlík, ředitel společnosti INSET s.r.o.
Ing. Ludvík Hegerlík
2020 2 2
Ing. Martin Höfler, ředitel a předseda představenstva PUDIS a.s.
Ing. Martin Höfler
2020 1 2
Ing. Petr Kučera, jednatel společnosti Minova Bohemia s.r.o.
Ing. Petr Kučera
2020 3 2
Ing. Václav Veselý, Ph.D., člen redakční rady
Ing. Václav Veselý, Ph.D.
2020 2 1
Ing. Viktória Chomová, členka redakční rady
Ing. Viktória Chomová
2020 3 1
Jubilejní 25. ročník semináře zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí Ostravě
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
2020 2 66
JUDr. Jan Prachař, ředitel SÚRAO
JUDr. Jan Prachař
2020 1 3
Konference Geotechnika 2020
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
2020 4 67
Krušnohorský bázový tunel – předběžná tržní konzultace v Praze a konference ve Freibergu
Ing. Libor Mařík
2020 1 71
Maximální dovolená rychlost a její vliv na řešení tunelu
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
2020 3 60
Maximální dovolená rychlost a její vliv na řešení tunelu
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
2020 3 60
Maximální dovolená rychlost a její vliv na řešení tunelu
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
2020 3 60
Maximální dovolená rychlost a její vliv na řešení tunelu
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
2020 3 60
Metro D – nová linka pražského metra
Ing. Boris Šebesta, Ing. Michal Šerák
2020 1 73
Metro D – nová linka pražského metra
Ing. Boris Šebesta, Ing. Michal Šerák
2020 2 68
Metro D – nová linka pražského metra
Ing. Boris Šebesta, Ing. Michal Šerák
2020 3 77
Metro D – nová linka pražského metra
Ing. Boris Šebesta, Ing. Michal Šerák
2020 4 68
Metro I.D – současný stav geologických průzkumných prací na úsecích VO-OL a OL1
Mgr. Jiří Tlamsa, Mgr. Radek Onysko, Bc. Jan Zemánek, SG Geotechnika a.s.
2020 4 44
Metro I.D – současný stav geologických průzkumných prací na úsecích VO-OL a OL1
Mgr. Jiří Tlamsa, Mgr. Radek Onysko, Bc. Jan Zemánek, SG Geotechnika a.s.
2020 4 44
Mgr. Lucie Bohátková, členka představenstva společnosti SG Geotechnika a.s.
Mgr. Lucie Bohátková
2020 4 3
Mozaika ze světa podzemních staveb
Ing. Miloslav Novotný
2020 1 67
Mozaika ze světa podzemních staveb
Ing. Miloslav Novotný
2020 3 75
Mozaika ze světa podzemních staveb
Ing. Miloslav Novotný
2020 4 66
Nové železniční tunely na IV. železničním koridoru
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 1 74
Nové železniční tunely na IV. železničním koridoru
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 2 69
Nové železniční tunely na IV. železničním koridoru
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 3 79
Nové železniční tunely na IV. železničním koridoru
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 4 70
Nový železniční tunel Mezno budovaný v rámci modernizace trati v úseku Sudoměřice – Votice na 4. koridoru
Ing. Tomáš Just, Ing. Peter Čulík, OHL ŽS, a.s.
2020 3 40
Odešel Ing. Milan Krejcar
prof. Ing. Jiří Barták
2020 2 81
Osmdesátiny zastihly Ing. Miloslava Novotného na zaslouženém odpočinku
prof. Jiří Barták
2020 3 89
Oznámení o konání valného shromáždění České tunelářské asociace ITA-AITES z. s.
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2020 1 85
Oznámení o změně termínu konání valného shromáždění České tunelářské asociace z. s.
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2020 2 82
Podobnost mezi modelem a reálnou konstrukcí zatíženou rázovou vlnou
prof. RNDr. Ing. Petr Pavel Procházka, DrSc., Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2020 2 58
Pohlednice s tunelem pod průlivem La Manche
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Závacký
2020 4 76
Pohlednice s tunely a s lokomotivami II
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Závacký
2020 2 75
Pohlednice s tunely na Mittenwaldské dráze v Rakousku
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Závacký
2020 1 79
Pohlednice s tunely za oceánem II
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Závacký
2020 3 86
Projektování a realizace kombinované výztuže při ražbě důlní chodby č. 400 042 v extrémních tlakových podmínkách v OKD, a.s.
Ing. Petr Čada, Ph.D., Ing. a Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., Minova Bohemia s.r.o., Ing. Jiří Golasowski, Ph.D., Ing. Zdeněk Sembol, OKD, a.s.
2020 3 15
Projektování a realizace kombinované výztuže při ražbě důlní chodby č. 400 042 v extrémních tlakových podmínkách v OKD, a.s.
Ing. Petr Čada, Ph.D., Ing. a Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., Minova Bohemia s.r.o., Ing. Jiří Golasowski, Ph.D., Ing. Zdeněk Sembol, OKD, a.s.
2020 3 15
Projektování a realizace kombinované výztuže při ražbě důlní chodby č. 400 042 v extrémních tlakových podmínkách v OKD, a.s.
Ing. Petr Čada, Ph.D., Ing. a Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., Minova Bohemia s.r.o., Ing. Jiří Golasowski, Ph.D., Ing. Zdeněk Sembol, OKD, a.s.
2020 3 15
Přeložka Radlického potoka v Praze – projekt, inženýrskogeologický průzkum
Ing. Richard Kuk, Pavel Bačina, PUDIS a.s.
2020 1 28
PVP Bukov – generická laboratoř pro podporu projektu hlubinného úložiště
Ing. Jan Smutek, Ph.D., RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., Ing. Jaromír Augusta, Ph.D., SÚRAO
2020 1 44
PVP Bukov – generická laboratoř pro podporu projektu hlubinného úložiště
Ing. Jan Smutek, Ph.D., RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., Ing. Jaromír Augusta, Ph.D., SÚRAO
2020 1 44
Realizace sekundárního ostění tunelu Prešov
Ing. Jiří Břichňáč, Ing. Petr Hybský, Metrostav a.s., divize 5
2020 4 22
Rekonstrukce tunelu Arosa, Švýcarsko
Ing. Lumír Kliš, Dipl.-Ing. Elisabeth Sattlegger, Ing. Mária Tarbajová, AMBERG Engineering Brno, a.s.
2020 3 50
Rekonstrukce tunelu Arosa, Švýcarsko
Ing. Lumír Kliš, Dipl.-Ing. Elisabeth Sattlegger, Ing. Mária Tarbajová, AMBERG Engineering Brno, a.s.
2020 3 50
Spomienka na profesora Františka Klepsatela
prof. Jana Frankovská
2020 4 80
Tisková konference ČKAIT – Kolektorový systém měst v ČR a na Slovensku
Ing. Libor Mařík
2020 1 70
Tři čtvrtě století doc. Ing. Alexandra Rozsypala, CSc.
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D.
2020 1 83
Tunel Bikoš
Ing. Vladimír Ďurša
2020 1 76
Tunel Bikoš
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Petr Hybský
2020 2 72
Tunel Bikoš
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč
2020 3 81
Tunel Bikoš
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč, Ing. Miloslav Frankovský
2020 4 74
Tunel Čerbať
Ing. Vladimír Ďurša
2020 1 76
Tunel Čerbať
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Petr Hybský
2020 2 72
Tunel Čerbať
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč
2020 3 81
Tunel Čerbať
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč, Ing. Miloslav Frankovský
2020 4 74
Tunel Deboreč
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 1 75
Tunel Deboreč
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 2 70
Tunel Deboreč
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 3 79
Tunel Deboreč
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 4 71
Tunel Diel
Ing. Ján Kušnír
2020 1 77
Tunel Diel
Ing. Ján Kušnír
2020 2 73
Tunel Diel
Ing. Ján Kušnír
2020 3 83
Tunel Diel
Ing. Ján Kušnír
2020 4 75
Tunel Dýrafjarðargöng – do třetice
Ing. Josef Malknecht, Metrostav a.s.
2020 4 4
Tunel Kramer, obchvat Garmisch-Partenkirchen
Ing. Jiří Patzák, Subterra a.s., Tobias Schramm, Dipl.-Ing., Ing. Daniel Josefik, ARGE Kramertunnel
2020 2 37
Tunel Mezno
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 1 74
Tunel Mezno
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 2 69
Tunel Mezno
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 3 79
Tunel Mezno
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
2020 4 71
Tunel Milochov
Ing. Ján Kušnír
2020 1 78
Tunel Milochov
Ing. Ján Kušnír
2020 2 74
Tunel Milochov
Ing. Ján Kušnír
2020 3 84
Tunel Milochov
Ing. Ján Kušnír
2020 4 75
Tunel Prešov
Ing. Jiří Břichňáč
2020 1 76
Tunel Prešov
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Petr Hybský
2020 2 71
Tunel Prešov
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč
2020 3 80
Tunel Prešov
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč, Ing. Miloslav Frankovský
2020 4 73
Tunel Višňové
Ing. Vladimír Ďurša
2020 1 76
Tunel Višňové
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Petr Hybský
2020 2 72
Tunel Višňové
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč
2020 3 82
Tunel Višňové
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč, Ing. Miloslav Frankovský
2020 4 74
Tunelářské odpoledne 2/2019
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2020 1 70
Tunely na diaľničnej sieti
Ing. Vladimír Ďurša
2020 1 75
Tunely na diaľničnej sieti
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Petr Hybský
2020 2 71
Tunely na diaľničnej sieti
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč
2020 3 80
Tunely na diaľničnej sieti
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč, Ing. Miloslav Frankovský
2020 4 72
Tunely na stavbách dopravnej infraštruktúry na Slovensku
Ing. Miloslav Frankovský, DOPRAVOPROJEKT, a.s., Ing. Ján Kušnír, REMING CONSULT, a.s.
2020 2 48
Tunely na stavbách dopravnej infraštruktúry na Slovensku
Ing. Miloslav Frankovský, DOPRAVOPROJEKT, a.s., Ing. Ján Kušnír, REMING CONSULT, a.s.
2020 2 48
Tunely na stavbách dopravnej infraštruktúry na Slovensku
Ing. Miloslav Frankovský, DOPRAVOPROJEKT, a.s., Ing. Ján Kušnír, REMING CONSULT, a.s.
2020 2 48
Tunely na železničnej sieti
Ing. Ján Kušnír
2020 1 77
Tunely na železničnej sieti
Ing. Ján Kušnír
2020 2 73
Tunely na železničnej sieti
Ing. Ján Kušnír
2020 3 83
Tunely na železničnej sieti
Ing. Ján Kušnír
2020 4 75
Tunely Ovčiarsko a Žilina
Ing. Vladimír Ďurša
2020 1 75
Tunely Ovčiarsko a Žilina
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Petr Hybský
2020 2 71
Tunely Ovčiarsko a Žilina
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč
2020 3 80
Tunely Ovčiarsko a Žilina
Ing. Vladimír Ďurša, Ing. Jiří Břichňáč, Ing. Miloslav Frankovský
2020 4 72
Unipass – nová éra ve svorníkování
Dipl. Ing. Michael Hosp, Minova International Limited
2020 3 32
Unipass – nová éra ve svorníkování
Dipl. Ing. Michael Hosp, Minova International Limited
2020 3 32
Užití průzkumných prací a geotechnického monitoringu při zmáhání mimořádných událostí na stokové a vodovodní síti
Ing. Barbora Pavelková, Ing. Zdenek Řehák, INSET s.r.o.
2020 2 3
Užití průzkumných prací a geotechnického monitoringu při zmáhání mimořádných událostí na stokové a vodovodní síti
Ing. Barbora Pavelková, Ing. Zdenek Řehák, INSET s.r.o.
2020 2 3
Užití průzkumných prací a geotechnického monitoringu při zmáhání mimořádných událostí na stokové a vodovodní síti
Ing. Barbora Pavelková, Ing. Zdenek Řehák, INSET s.r.o.
2020 2 3
Valné shromáždění CzTA ITA-AITES
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2020 4 81
Valné shromaždenie Slovenskej tunelárskej asociace
Ing. Miloslav Frankovský
2020 1 84
Výstavba stanic metra metodou Pile-Beam-Arch (PBA)
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., VŠB TU-Ostrava, Ing. Dongyang Geng, Hebei GEO University Shijiazhunag, ČLR
2020 1 60
Výstavba tunelů na rychlostní silnici M85 v Maďarsku
Ing. Jan Frantl, Ing. Gerley Bölcskei
2020 3 76
Využití technologie umělé inteligence v reálném čase pro konstrukce podzemních staveb
Benny Chen, GroundProbe, Louis-Philippe Gélinas, Agnico Eagle Mines Limited, Lasse Knaben, Minova Nordics AB
2020 3 22
Využití technologie umělé inteligence v reálném čase pro konstrukce podzemních staveb
Benny Chen, GroundProbe, Louis-Philippe Gélinas, Agnico Eagle Mines Limited, Lasse Knaben, Minova Nordics AB
2020 3 22
Využití technologie umělé inteligence v reálném čase pro konstrukce podzemních staveb
Benny Chen, GroundProbe, Louis-Philippe Gélinas, Agnico Eagle Mines Limited, Lasse Knaben, Minova Nordics AB
2020 3 22
Vývoj optovláknových snímačů deformace pro geotechnický monitoring a příklady aplikací
Ing. Marek Záleský, Ph.D., SG Geotechnika a.s., doc. Ing. Jan Záleský, CSc., katedra geotechniky, FSv ČVUT v Praze, Ing. Ladislav Šašek, CSc., SAFIBRA, s.r.o.
2020 4 54
Vývoj optovláknových snímačů deformace pro geotechnický monitoring a příklady aplikací
Ing. Marek Záleský, Ph.D., SG Geotechnika a.s., doc. Ing. Jan Záleský, CSc., katedra geotechniky, FSv ČVUT v Praze, Ing. Ladislav Šašek, CSc., SAFIBRA, s.r.o.
2020 4 54
Vznik pracovní skupiny „Mladých tunelářů (CZTA_YM)“ v rámci tunelářské asociace
Veronika Pavelcová, Jiří Šach, Simona Zetková, Zdeněk Žižka
2020 4 81
Vzpomínka na Ing. Miloslava Drholce
Ing. Michal Šerák
2020 4 79
Vzpomínka na Ing. Miroslava Kolečkáře
Ing. Jaroslav Němeček
2020 1 83
Zkušenosti z geotechnického monitoringu ražeb železničního tunelu Deboreč
Ing. Milan Kössler, Mgr. Aleš Vídeňský, SG Geotechnika a.s.
2020 4 31
Zkušenosti z geotechnického monitoringu ražeb železničního tunelu Deboreč
Ing. Milan Kössler, Mgr. Aleš Vídeňský, SG Geotechnika a.s.
2020 4 31
Železniční mosty a tunely 2019
Ing. Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR ING
2020 1 73
Železniční tunel Zvěrotice
Ing. Libor Mařík
2020 4 71
Životní jubileum Ing. Jiřího Pokorného
Ing. Miroslav Novák
2020 2 80

   

Podrobné vyhledávání

Název článku
Autor
Rubrika
Ročník
Číslo