Obsahy ročníků

Ročník: Číslo: Podrobné vyhledávání

Název / Autor Ročník Číslo Strana  

 
2017

22. ročník mezinárodního semináře zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí v Ostravě
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
2017 2 61
44. ročník konference zakládání staveb Brno 2016
Ing. Jan Korejčík
2017 1 95
66. Geomechanické kolokvium v Salzburgu
Ing. Libor Mařík
2017 4 75
75 Let Ing. Petra Vozarika
Ing. MiloslavNovotný
2017 1 106
A44 – tunel Spitzenberg
Ing. Jiří Patzák, Ing. Jiří Matějíček, Dipl.-Ing. Martin Fischer, Dipl.-Ing. Wojciech Kedzierski
2017 4 30
Analýza koeficientů přenosu prostředí na třech mělce ražených tunelech
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Ing. Martin Stolárik, Ph.D., Ing. Miroslav Pinka
2017 2 41
Analýza koeficientů přenosu prostředí na třech mělce ražených tunelech
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Ing. Martin Stolárik, Ph.D., Ing. Miroslav Pinka
2017 2 41
Beton vyztužený vlákny a jeho aplikace v tunelech
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., Dr. Ing. Petr Vítek
2017 3 48
Beton vyztužený vlákny a jeho aplikace v tunelech
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., Dr. Ing. Petr Vítek
2017 3 48
Beton vyztužený vlákny a jeho aplikace v tunelech
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., Dr. Ing. Petr Vítek
2017 3 48
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl – geotechnický monitoring
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D., Mgr. Lukáš Hubinger, Ing. Radek Klesnil, Mgr. Pavel Vižďa, Ing. Vladimír Nosek
2017 1 4
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl – geotechnický monitoring
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D., Mgr. Lukáš Hubinger, Ing. Radek Klesnil, Mgr. Pavel Vižďa, Ing. Vladimír Nosek
2017 1 4
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl – geotechnický monitoring
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D., Mgr. Lukáš Hubinger, Ing. Radek Klesnil, Mgr. Pavel Vižďa, Ing. Vladimír Nosek
2017 1 4
BIM v dopravním stavitelství ve Spolkové republice Německo s příkladem jeho použití na tunelu Rastatt
Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D., Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
2017 4 54
BIM v dopravním stavitelství ve Spolkové republice Německo s příkladem jeho použití na tunelu Rastatt
Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D., Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
2017 4 54
BIM v dopravním stavitelství ve Spolkové republice Německo s příkladem jeho použití na tunelu Rastatt
Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D., Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
2017 4 54
BIM v dopravním stavitelství ve Spolkové republice Německo s příkladem jeho použití na tunelu Rastatt
Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D., Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
2017 4 54
Činnost sekce tunely ČSS v roce 2016
Ing. Jiří Smolík
2017 1 113
Dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice
Ing. Boris Šebesta
2017 1 98
Devadesát let Ing. Karla Závory
Ing. Miroslav Novák
2017 1 104
Dlouhé dopravní tunely v indických Himálajích, dokončené, ve výstavbě, připravované
Ing. Martin Srb, Ph.D.
2017 3 23
doc. Dr. Ing. Jan Pruška, člen redakční rady časopisu Tunel
doc. Dr. Ing. Jan Pruška
2017 3 1
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., člen redakční rady
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
2017 2 1
Eurock 2017
doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D.
2017 3 84
Förbifart Stockholm – projekt FSE209, ražený tunel Skärholmen
Bc. Tomáš Němeček
2017 4 17
Förbifart Stockholm – projekt FSE210
Bc. Tomáš Němeček, Ing. Michal Přenosil
2017 1 62
Geodetická odchylka na prorážce podzemních liniových děl
Ing. Petr Hlaváček
2017 1 45
Geodetická odchylka na prorážce podzemních liniových děl
Ing. Petr Hlaváček
2017 1 45
Geodetická odchylka na prorážce podzemních liniových děl
Ing. Petr Hlaváček
2017 1 45
Geotechnika a podzemní stavitelství na dvacetileté Fakultě stavební VŠB-TU v Ostravě
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
2017 2 33
Geotechnika a podzemní stavitelství na dvacetileté Fakultě stavební VŠB-TU v Ostravě
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
2017 2 33
Geotechnika a podzemní stavitelství na dvacetileté Fakultě stavební VŠB-TU v Ostravě
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
2017 2 33
Hydroizolace skandinávských tunelů
Ing. Aleš Gothard, Ing. Jiří Šach, Ing. Josef Malknecht
2017 2 18
Informace o vzniku nové pracovní skupiny CzTA pro legislativu a technickou pomoc
Ing. Libor Mařík
2017 3 92
Informace pracovní skupiny mechanizovaného tunelování o TBM ražbě tunelu Mtkvari v Gruzii s českou účastí
Ing. Otakar Hasík, Ing. Marcel Rückl, Ing. Petr Jakeš
2017 1 110
Informace pracovní skupiny mechanizovaného tunelování o tendru hluboké kanalizace (DTSS2) v Singapuru
Ing. Petr Makásek, Ph.D.
2017 2 73
Ing. Martin Srb, Ph.D., partner a jednatel společnosti 3G Consulting Engineers s.r.o.
Ing. Martin Srb, Ph.D.
2017 3 2
Ing. Miroslav Novák, člen redakční rady
Ing. Miroslav Novák
2017 1 1
Ing. Ondřej Fuchs, generální ředitel Subterra a.s.
Ing. Ondřej Fuchs
2017 4 2
Ing. Otakar Krásný, člen redakční rady časopisu Tunel
Ing. Otakar Krásný
2017 4 1
Ing. Petr Hlaváček, jednatel společnosti Angermeier Engineers, s.r.o.
Ing. Petr Hlaváček
2017 1 3
Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti Minova Bohemia s.r.o.
Ing. Petr Kučera
2017 4 3
Ing. Roman Fuksa, ředitel divize 5, Metrostav a.s
Ing. Roman Fuksa
2017 2 2
Kolektor Hlávkův most
Ing. Libor Mařík
2017 1 99
Kolektor Hlávkův most
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Radek Kozubík
2017 2 64
Kolektor Hlávkův most
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Radek Kozubík
2017 3 86
Kolektor Hlávkův most – zkušenosti po zahájení ražeb
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Radek Kozubík, Ing. Martin Špeta
2017 4 4
Kolektor Hlávkův most – zkušenosti po zahájení ražeb
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Radek Kozubík, Ing. Martin Špeta
2017 4 4
Konference Betonářské dny 2016 v Litomyšli
Ing. Libor Mařík
2017 1 96
Kontrola požárněbezpečnostních zařízení firmy Promat dle vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů v tunelovém komplexu Blanka
Ing. Petr Kejklíček
2017 4 72
Medaile na ukončení ražeb tunelů Ejpovice
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D.
2017 4 72
Mimořádná událost na stavbě tunelu Rastatt
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D.
2017 4 84
Moderní materiály pro efektivní sanace ostění tunelů
Zbyněk Drienovský
2017 4 49
Moderní materiály pro efektivní sanace ostění tunelů
Zbyněk Drienovský
2017 4 49
Moderní materiály pro efektivní sanace ostění tunelů
Zbyněk Drienovský
2017 4 49
Moderní materiály pro efektivní sanace ostění tunelů
Zbyněk Drienovský
2017 4 49
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Ing. Boris Šebesta
2017 1 97
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Ing. Boris Šebesta
2017 2 64
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Ing. Boris Šebesta
2017 3 85
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Ing. Boris Šebesta
2017 4 77
Monitorovací měření na stavbě okružní trasy Metra v Kodani
Dipl.-Ing. Dieter Heinz
2017 1 37
Monitorovací měření na stavbě okružní trasy Metra v Kodani
Dipl.-Ing. Dieter Heinz
2017 1 37
Mozaika ze světa
Ing. Miloslav Novotný
2017 1 92
Mozaika ze světa
Ing. Miloslav Novotný
2017 2 60
Mozaika ze světa
Ing. Miloslav Novotný
2017 3 81
Mozaika ze světa
Ing. Miloslav Novotný
2017 4 73
Oficiální švýcarská pamětní mince na zahájení provozu Gotthardským bázovým tunelem
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Vlastimil Horák
2017 1 94
Pohlednice s městskými tunely - pokračování
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Závacký
2017 4 81
Pohlednice s městskými tunely porůznu po Evropě
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Závacký
2017 3 90
Pohlednice s tunelem Mont Blanc
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Závacký
2017 2 71
Pohlednice s železničními tunely v severovýchodních Čechách
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Závacký
2017 1 107
Problematika vnitřního prostředí během realizace podzemních staveb
Ing. Jan Klečka, Ing. Jaroslav Synek
2017 3 64
Problematika vnitřního prostředí během realizace podzemních staveb
Ing. Jan Klečka, Ing. Jaroslav Synek
2017 3 64
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka Fakulty stavební ČVUT a manažerka projektu CESTI
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
2017 3 3
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Kolektiv redakce časopisu Tunel
2017 2 69
prof. Ing. Radim Čajka, CSc., děkan, Fakulta stavební VŠB-TU
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
2017 2 3
Průzkumná štola pro Radlickou radiálu Jihozápadní Město – Smíchov
Ing. Jan Vintera
2017 1 98
Připravované brněnské tunely
Ing. David Rupp
2017 1 26
Připravované brněnské tunely
Ing. David Rupp
2017 1 26
RNDr. Lubomír Klímek, MBA, ředitel GEOtest, a.s.
RNDr. Lubomír Klímek, MBA
2017 1 2
Sekundární ostění tunelu Považský Chlmec, konstrukční řešení, provádění a ošetřování
Ing. Libor Mařík
2017 1 74
Sekundární ostění tunelu Považský Chlmec, konstrukční řešení, provádění a ošetřování
Ing. Libor Mařík
2017 1 74
Sekundární ostění tunelu Považský Chlmec, konstrukční řešení, provádění a ošetřování
Ing. Libor Mařík
2017 1 74
Sekundární ostění tunelu Považský Chlmec, konstrukční řešení, provádění a ošetřování
Ing. Libor Mařík
2017 1 74
Spravodajstvo STA/ITA-AITES
Ing. Jozef Frankovský
2017 1 112
Statické řešení dvouplášťového tunelového ostění
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., Ing. Marek Mohyla, doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
2017 2 48
Statické řešení dvouplášťového tunelového ostění
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., Ing. Marek Mohyla, doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
2017 2 48
Statické řešení dvouplášťového tunelového ostění
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., Ing. Marek Mohyla, doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
2017 2 48
Stavba dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice, výstavba tunelů Prackovice a Radejčín
Ing. Jiří Trochta, Ing. Pavel Kuděj, Ing. Jiří Svoboda, Ing. Michal Hnilička
2017 2 4
Světový tunelářský kongers 2017
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2017 3 82
Swiss Tunnel Congress 2017 v Luzernu
Ing. Vlastimil Horák
2017 3 84
Tříkilometrový překop v tisícimetrové hloubce
Ing. Petr Čada, Ph.D., Pavel Čespiva, Ing. et Ing. Pavel Dvořák, Ing. Jiří Golasowski, Ph.D., Tadeusz Konieczny
2017 4 43
Tříkilometrový překop v tisícimetrové hloubce
Ing. Petr Čada, Ph.D., Pavel Čespiva, Ing. et Ing. Pavel Dvořák, Ing. Jiří Golasowski, Ph.D., Tadeusz Konieczny
2017 4 43
Tříkilometrový překop v tisícimetrové hloubce
Ing. Petr Čada, Ph.D., Pavel Čespiva, Ing. et Ing. Pavel Dvořák, Ing. Jiří Golasowski, Ph.D., Tadeusz Konieczny
2017 4 43
Tunel Čebrať
Ing. Milan Majerčík
2017 4 78
Tunel Čerbať
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 2 66
Tunel Diel
Ing. Ján Kušnír
2017 3 88
Tunel Diel
Ing. Ján Kušnír
2017 4 79
Tunel El Volcàn – stavba vodní elektrárny Alto Maipo, Chile
Dr., Ass.-Prof. i. R. Kurt Klima
2017 3 15
Tunel El Volcàn – stavba vodní elektrárny Alto Maipo, Chile
Dr., Ass.-Prof. i. R. Kurt Klima
2017 3 15
Tunel El Volcàn – stavba vodní elektrárny Alto Maipo, Chile
Dr., Ass.-Prof. i. R. Kurt Klima
2017 3 15
Tunel Karl-Friedrich-Strasse v Karlsruhe – ražba tunelu v přetlaku
Ing. Jiří Patzák
2017 1 93
Tunel Milochov
Ing. Ján Kušnír
2017 3 89
Tunel Milochov
Ing. Ján Kušnír
2017 4 80
Tunel Považský Chlmec
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 1 103
Tunel Považský Chlmec
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 2 67
Tunel Považský Chlmec
Ing. Milan Majerčík, Ing. Viktor Petráš
2017 3 87
Tunel Považský Chlmec
Ing. Milan Majerčík
2017 4 79
Tunel Višňové
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 1 103
Tunel Višňové
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 2 67
Tunel Višňové
Ing. Milan Majerčík, Ing. Viktor Petráš
2017 3 88
Tunel Višňové
Ing. Milan Majerčík
2017 4 79
Tunelářské odpoledne 1/2017
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2017 2 62
Tunelářské odpoledne 2/2016
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2017 1 96
Tunelářské odpoledne 2/2017
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2017 3 83
Tunelářské odpoledne 3/2017
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2017 4 76
Tunely Diel a Milochov
Ing. Ján Kušnír
2017 1 101
Tunely Diel a Milochov
Ing. Ján Kušnír
2017 2 67
Tunely Ejpovice – geotechnický monitoring
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D., Ing. Ondřej Hort, Mgr. Lukáš Hubinger, RNDr. Jindra Oberhelová, Mgr. Pavel Vižďa
2017 1 12
Tunely Ejpovice – geotechnický monitoring
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D., Ing. Ondřej Hort, Mgr. Lukáš Hubinger, RNDr. Jindra Oberhelová, Mgr. Pavel Vižďa
2017 1 12
Tunely Ejpovice, ražba jižní tunelové trouby, přesun a úpravy stroje pro ražbu severní tunelové trouby
Ing. Štefan Ivor, Ing. Petr Hybský, Libor Sýkora, Václav Anděl
2017 2 26
Tunely Ejpovice, ražba jižní tunelové trouby, přesun a úpravy stroje pro ražbu severní tunelové trouby
Ing. Štefan Ivor, Ing. Petr Hybský, Libor Sýkora, Václav Anděl
2017 2 26
Tunely Ejpovice, ražba jižní tunelové trouby, přesun a úpravy stroje pro ražbu severní tunelové trouby
Ing. Štefan Ivor, Ing. Petr Hybský, Libor Sýkora, Václav Anděl
2017 2 26
Tunely Ovčiarsko a Žilina
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 1 102
Tunely Ovčiarsko a Žilina
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 2 65
Tunely Ovčiarsko a Žilina
Ing. Milan Majerčík, Ing. Viktor Petráš
2017 3 87
Tunely Ovčiarsko a Žilina
Ing. Milan Majerčík
2017 4 78
Tunely Poľana a Svrčinovec
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 1 102
Tunely Poľana a Svrčinovec
Ing. Milan Majerčík, Ing. Libor Mařík
2017 2 65
Tunely Poľana a Svrčinovec
Ing. Milan Majerčík, Ing. Viktor Petráš
2017 3 86
Valné shromáždění CzTA ITA-AITES
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
2017 3 93
VI. ročník mezinárodní konference požární bezpečnosti tunelů 2017
Ing. Miroslav Novák
2017 4 77
Výpočet kondenzace vodní páry v tunelech
Ing. Michaela Mračková, prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Pruška
2017 3 40
Výpočet kondenzace vodní páry v tunelech
Ing. Michaela Mračková, prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Pruška
2017 3 40
Výstavba tunelového „řetězce“ Granitztal
Mgr. Jiří Zmítko
2017 3 4
Výstavba tunelového „řetězce“ Granitztal
Mgr. Jiří Zmítko
2017 3 4
Výzkumné centrum CESTI – aplikační výsledky
Ing. Petr Bílý, Ph.D., Ing. Marcela Pavlíková, CSc.
2017 3 30
Vzpomínka na Ing. Bohumíra Šťastného, CSc.
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D., Ing. Roman Smida
2017 2 70
Zintenzivnění spolupráce mezi obory podzemního stavitelství a územního plánování
CEng., CMgr., MSc. Petr Salák
2017 2 63
Zpráva z odborného zájezdu České tunelářské asociace do Rakouska ve dnech 4. až 7. října 2017
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D.
2017 4 85
Životné jubileum Ing. Jozefa Frankovského
Ing. Viktória Chomová
2017 1 105
Životní cyklus stavebních materiálů a principy trvale udržitelného rozvoje
Dr. Alun Thomas, Ing. Adam Janíček, Ing. Jana Kodymová, Ph.D., Dipl.-Ing. Markus Will
2017 4 35
Životní cyklus stavebních materiálů a principy trvale udržitelného rozvoje
Dr. Alun Thomas, Ing. Adam Janíček, Ing. Jana Kodymová, Ph.D., Dipl.-Ing. Markus Will
2017 4 35

   

Podrobné vyhledávání

Název článku
Autor
Rubrika
Ročník
Číslo