Kalendář akcí na rok 2023

13.12.2022
Kalendář akcí na rok 2023
Zde naleznete seznam akcí, které CzTA pořádá v roce 2023.

 

Kalendář akcí České tunelářské asociace ITA-AITES

na rok 2023

 

 

 

Akce

Den

Datum

Poznámka

leden

Redakční rada časopisu Tunel 1/23

pátek

13.1.2023

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

únor

Uzávěrka čís. 2/23 časopisu Tunel

pátek

10.2.2023

 -

březen

Expedice čís. 1/23 časopisu Tunel

úterý

22.3.2023

 -

Redakční rada časopisu Tunel 2/23

pátek

24.3.2023

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

květen

Uzávěrka čís. 3/23 časopisu Tunel

pátek

2.5.2023

 -

Předsednictvo CzTA

pátek

5.5.2023

 10:00 Centr. vzd. Metrostav

WTC 2023

pátek až čtvrtek

12.-18.5.2023

 Řecko, Athény

PS Praha 2023

pondělí až středa

29.-31.5.2023

 KC Clarion, Praha

červen

Valné shromáždění CzTA

středa

7.6.2023

 10:00 Hotel Olšanka

Expedice čís. 2/23 časopisu Tunel

pátek

14.6.2023

 -

Redakční rada časopisu Tunel 3/23

pátek

16.6.2023

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

Prostor pro odborný zájezd, var. 1

čtvrtek až sobota

22.-24.6.2023

 dle situace

červenec

 

 

 

 

srpen

Uzávěrka čís. 4/23 časopisu Tunel

pátek

7.8.2023

 -

září

Tunelářské odpoledne 1/2023

Městský okruh v Praze

středa

13.9.2023

 13:00 CvM/on-line

Expedice čís. 3/23 časopisu Tunel

pátek

15.9.2023

 -

Redakční rada časopisu Tunel 4/23

pátek

22.9.2023

 CvM

říjen

Prostor pro odborný zájezd, var. 2

čtvrtek až sobota

5.-7.10.2023

 dle situace

listopad

Tunelářské odpoledne 2/2023

Metro D + exkurze

středa

1.11.2023

 13:00 CvM/on-line

Uzávěrka čís. 1/24 časopisu Tunel

středa

15.11.2023

 -

prosinec

Předsednictvo CzTA

pátek

8.12.2023

 10:00 Centr. vzd. Metrostav

Expedice č. 4/23 časopisu Tunel

pátek

8.12.2023

 -