Kalendář akcí na rok 2024

10.12.2023
Kalendář akcí na rok 2024
Zde naleznete seznam akcí, které CzTA pořádá v roce 2024.

 

Kalendář akcí České tunelářské asociace ITA-AITES

na rok 2024

 

Akce

Den

Datum

Poznámka

leden

Redakční rada časopisu Tunel 1/24

pátek

12.1.2024

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

únor

Uzávěrka čís. 2/24 časopisu Tunel

pátek

2.2.2024

 -

březen

Tunelářské odpoledne 1/24

středa

13.3.2024

 13:00 CvM/on-line

Expedice čís. 1/24 časopisu Tunel

úterý

22.3.2024

 -

Redakční rada časopisu Tunel 2/24

pátek

15.3.2024

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

duben

WTC 2024

pátek až čtvrtek

19.-25.4.2024

China

Uzávěrka čís. 3/24 časopisu Tunel

pátek

30.4.2024

 -

květen

Předsednictvo CzTA

pátek

17.5.2024

 10:00 Centr. vzd. Metrostav

červen

Expedice čís. 2/24 časopisu Tunel

pátek

3.6.2024

 -

Valné shromáždění CzTA

středa

5.6.2024

 10:00 Hotel Olšanka

Tunelářské odpoledne 2/24

středa

12.6.2024

 13:00 CvM/on-line

Redakční rada časopisu Tunel 3/24

pátek

14.6.2024

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

červenec

 

 

 

 

srpen

Uzávěrka čís. 4/24 časopisu Tunel

pátek

5.8.2024

 -

září

Expedice čís. 3/24 časopisu Tunel

pátek

15.9.2024

 -

Tunelářské odpoledne 3/24

středa

18.9.2024

 13:00 CvM/on-line

Redakční rada časopisu Tunel 4/24

pátek

20.9.2024

 CvM

říjen

Prostor pro odborný zájezd

čtvrtek až sobota

3.-5.10.2024

 dle situace

listopad

Tunelářské odpoledne 4/24

středa

6.11.2024

 13:00 CvM/on-line

Uzávěrka čís. 1/25 časopisu Tunel

středa

15.11.2024

 -

prosinec

Expedice č. 4/24 časopisu Tunel

pátek

6.12.2024

 -

Předsednictvo

pátek

13.12.2024

 10:00 Centr. vzd. Metrostav