Kalendář akci na rok 2021

home > Aktuality > Akce > Kalendář akci na rok 2021

 

Kalendář akcí České tunelářské asociace ITA-AITES

na rok 2021

 

 

 

Akce

Den

Datum

Poznámka

leden

Redakční rada časopisu Tunel 1/21

pátek

8.1.2021

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

březen

Uzávěrka čís. 2/21 časopisu Tunel

pondělí

26.2.2021

 -

Expedice čís. 1/21 časopisu Tunel

středa

17.3.2021

 -

Tunelářské odpoledne 1/2021(Tunely Mezno, Deboreč)

středa

17.3.2021

13:00 on-line

Redakční rada časopisu Tunel 2/21

pátek

26.3.2021

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

duben

 

 

 

 

květen

WTC 2021 se nekoná

 

 

 

Uzávěrka čís. 3/21 časopisu Tunel

pondělí

17.5.2021

 -

červen

Tunelářské odpoledne 2/2021 (Zahraniční tunelové projekty)

středa

2.6.2021

 13:00 on-line (MS Teams)

Předsednictvo CzTA

pátek

4.6.2021

 10:00 Centr. vzd. Metrostav

Expedice čís. 2/21 časopisu Tunel

pátek

11.6.2021

 -

Redakční rada časopisu Tunel 3/21

pátek

18.6.2021

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

červenec

 

 

 

 

srpen

Uzávěrka čís. 4/21 časopisu Tunel

pondělí

23.8.2021

 -

září

Valné shromáždění CzTA

středa

8.9.2021

 10:00 Hotel Olšanka

Tunelářské odpoledne 3/2021 (Připravované tunely v ČR)

středa

15.9.2021

 13:00 Centr. vzd. Metrostav

Expedice čís. 3/21 časopisu Tunel

středa

15.9.2021

 -

Redakční rada časopisu Tunel 4/21

pátek

24.9.2021

 CvM (pokud nebude na odb. zájezdu)

říjen

Odborný zájezd (dle situace)

středa až sobota

29.9.-2.10.2021

 konání dle situace

listopad

Tunelářské odpoledne 4/2021 (Trasa D pražského metra)

středa

3.11.2021

13:00 Centr. vzd. Metrostav

Uzávěrka čís. 1/22 časopisu Tunel

pondělí

22.11.2021

 -

prosinec

Předsednictvo CzTA

pátek

10.12.2021

10:00 Centr. vzd. Metrostav

Expedice č. 4/21 časopisu Tunel

pátek

10.12.2021

 -

 

ZMĚNA ZE DNE 30. DUBNA 2021