Kalendář akcí CzTA na rok 2018

home > Aktuality > Akce > Kalendář akcí CzTA na rok 2018

 

Kalendář akcí České tunelářské asociace ITA-AITES

na rok 2018

 

 

 

Akce

Den

Datum

Poznámka

leden

Redakční rada časopisu Tunel 1/18

čtvrtek

11.1.2018

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

Uzávěrka čís. 2/18 časopisu Tunel

pátek

26.1.2018

 -

únor

Redakční rada časopisu Tunel 2/18

pátek

23.2.2018

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

březen

Tunelářské odpoledne 1/2018 (v jednání)

středa

7.3.2018

13:00 Centr. vzd. Metrostav

Expedice čís. 1/18 časopisu Tunel

pátek

16.3.2018

 -

duben

WTC 2018

 

20.-26.4.2018

Dubai, SAE

květen

Expedice čís. 2/18 časopisu Tunel

úterý

7.5.2018

 -

Předsednictvo CzTA

pátek

11.5.2018

10:00 Centr. vzd. Metrostav

Uzávěrka čís. 3/18 časopisu Tunel

pátek

18.5.2018

 -

Valné shromáždění CzTA

středa

30.5.2018

10:00 Hotel Olšanka

červen

Expedice čís. 2/18 časopisu Tunel

úterý

5.6.2018

 -

TO 2/2018 ZRUŠENO

středa

20.6.2018

 

Redakční rada časopisu Tunel 3/18

pátek

22.6.2018

 9:30 Centr. vzd. Metrostav

červenec

 

 

 

 

srpen

Uzávěrka čís. 4/18 časopisu Tunel

úterý

21.8.2018

 -

září

Expedice čís. 3/18 časopisu Tunel

pondělí

17.9.2018

 -

Tunelářské odpoledne 3/2018

středa

19.9.2018

13:00 Centr. vzd. Metrostav

Redakční rada časopisu Tunel 4/18

pátek

21.9.2018

CvM (pokud nebude na odb. zájezdu)

říjen

Odborný zájezd  (spoj. s RR?)

středa až sobota

3.-6.10.2018

Švédsko

listopad

Tunelářské odpoledne 4/2018

středa

7.11.2018

13:00 Centr. vzd. Metrostav

Uzávěrka čís. 1/18 časopisu Tunel

pátek

23.11.2018

 -

prosinec

Předsednictvo CzTA

pátek

7.12.2018

10:00 Centr. vzd. Metrostav

Expedice č. 4/18 časopisu Tunel

pátek

7.12.2018

 -