2017

Tunelářské odpoledne 1/2017
Radlická radiála + trhací práce
8. března 2017
Programzde
Přednesené prezentace:
Merta - Celková koncepce Radlické radiály (11 MB)
Grunwald - Ražený tunel Radlice (4 MB)
Panuška - Realizace průzkumné štoly (4 MB)
Chmelař - Výsledky průzkumných prací (6 MB)
Čermák - Průmyslové rozbušky (7 MB)
Pravda - Trhací práce (14 MB)

Tunelářské odpoledne 2/2017
Tunely na D3 + metro D
24. května 2017
Programzde
Přednesené prezentace:
Tunely na D3
Jandíková - Úvodní přednáška o přípravě středočeské části D3 (2 MB)
Hnilička - Trasování dálnice D3 přes Střední Čechy (2 MB)
Svoboda J. - Optimalizace profilů, novelizace předpisů (3 MB)
Menger - Popis jednotlivých tunelových staveb na D3 (11 MB)
Horák - Technologické vybavení a řízení tunelů
Nová trasa metra D
Krása - Historie přípravy nové trasy metra I.D (2 MB)
Růžička, Kochánek - Ražené stanice a mechanizovaná výstavba traťových tunelů (6 MB)
Pánková - Stanice metra I.D. prováděné z povrchu (5 MB)
Urbánek - Stanice Náměstí bratří Synků, metro I.D
Novák - Technologické vybavení metra I.D (1 MB)

Tunelářské odpoledne 3/2017
Významné souč. zahr. projekty
20. září 2017
Programzde
Přednesené prezentace:

Tunelářské odpoledne 4/2017
Tunel Ejpovice
8. listopadu 2017
Program - zde
Přednesené prezentace: