Kalendář akcí CzTA na rok 2017

home > Aktuality > Akce > Kalendář akcí CzTA na rok 2017

Kalendář akcí České tunelářské asociace ITA-AITES
na rok 2017

 

Akce

Den

Datum

Poznámka

leden

Redakční rada časopisu Tunel 1/17

pátek

13.1.2017

9:30 Centr. vzd. Metrostav

únor

Uzávěrka čís. 2/17 časopisu Tunel

pátek

24.2.2017

-

březen

Tunelářské odpoledne 1/2017 (Trhací práce + Radlická radiála)

středa

8.3.2017

13:00 Centr. vzd. Metrostav

Expedice čís. 1/16 časopisu Tunel

pátek

17.3.2017

-

Redakční rada časopisu Tunel 2/17

pátek

24.3.2017

9:30 Centr. vzd. Metrostav

duben

květen

Předsednictvo CzTA

pátek

5.5.2017

10:00 Centr. vzd. Metrostav

Tunelářské odpoledne 2/2017 (Tunely na D3 + Trasa metra D)

středa

24.5.2017

13:00 Centr. vzd. Metrostav

Uzávěrka čís. 3/17 časopisu Tunel

pátek

19.5.2017

-

Valné shromáždění CzTA

středa

31.5.2017

10:00 Hotel Olšanka

červen

Expedice čís. 2/16 časopisu Tunel

pondělí

5.6.2017

-

WTC 2017

9.–15.6.2017

Bergen, Norsko

Redakční rada časopisu Tunel 3/17

pátek

23.6.2017

9:30 Centr. vzd. Metrostav

červenec

srpen

Uzávěrka čís. 4/17 časopisu Tunel

pondělí

21.8.2017

-

září

Expedice čís. 3/17 časopisu Tunel

pondělí

11.9.2017

-

Tunelářské odpoledne 3/2017 (Význ. současné zahr. tunelové projekty)

středa

20.9.2017

13:00 Centr. vzd. Metrostav

Redakční rada časopisu Tunel 4/17

pátek

22.9.2017

CvM (pokud nebude na odb. zájezdu)

říjen

Odborný zájezd (spoj. s RR?)

středa až sobota

4.-7.10.2017

Leoben + ???

listopad

Tunelářské odpoledne 4/2017 (Tunel Ejpovice)

středa

8.11.2017

13:00 Centr. vzd. Metrostav

Uzávěrka čís. 1/17 časopisu Tunel

pátek

24.11.2017

-

prosinec

Předsednictvo CzTA

pátek

8.12.2017

10:00 Centr. vzd. Metrostav

Expedice č. 4/17 časopisu Tunel

pátek

8.12.2017

-